İZKOL / 11 Ocak / Toplantı tutanağı

Toplantı Notları: Ø 30.Dönem faaliyetlerini ay ay Sn.Mürsel Yakut sunum yaparak üyelere aktardı.
Ø Sunumda, dönem boyunca yapılan harcamalarla ve bütçeyle ilgili bilgi, detaylı olarak üyelere aylık bazda aktarıldı, ibra edildi.
Ø Oy birliği ile Divan Başkanlığına Sn. Aykut GÜSAR , katip olarak da Sn. Umut Aksoy seçilmiştir.
Ø 31. Dönem Yönetim Kurulu seçimine geçilmiştir. Başkan adayı Sn.Hasan İzmir tarafından hazırlanan İzkol aktif yönetim kurulu üyeleri ve emekli yöneticilerimiz tarafından belirlenen üyelikler oylanmış ve oybirliği ile seçilmişlerdir. Alta 31. Dönem yönetim ekibi yer almaktadır.
· Başkan, Hasan İZMİR
· Başkan Yardımcısı, Türkün CELEP
· Üye, Hakan TELLİOĞLU
· Üye, Cüneyt TANKA
· Üye, Levent ŞİR
· Üye, Umut Aksoy
· Üye Emin YAZAR
Ø Doğum günü olan üyelerimizin kutlamaları yapılmıştır.

 

 

 

Scroll to Top